Kontakt

Temacon Finland Oy

Pajantie 9
60100 Seinäjoki
FINLAND

VAT no FI : FI21482619
VAT no SE : SE502083810701

Budräkning

Tero Manu

Installationschef
Budgivning och projektgenomförande
FISE / IWS
+358 20 1550160
tero.manu@temacon.fi

Andra kontakter

Jukka Kivisaari

Verkställande direktör
Försäljning / Inköp / Projektledning
+358 201550162
jukka.kivisaari@temacon.fi

Anne-Mari Aakko

Ekonomichef
Fakturering och ekonomiförvaltning
+358 201550161
anne-mari.aakko@temacon.fi

Aki Perälä

Kvalitetschef
Monteringsarbetsledare Sverige
FISE / IWS
+358 201550163
aki.perala@temacon.fi

Faktuering

E-fakturor

Temacon Finland Oy, 2148261-9
E-faktura adress: 003721482619
Operatör: Maventa (003721291126)
Mellanliggande ID vid sändning från banknätverket: DABAFIHH*

* Använd detta mäklar-ID om fakturor inte kan skickas direkt till Maventas mäklare-ID från din faktureringsprogramvara till ditt förfogande.

Ta emot fakturor via e-post till skanningstjänsten

E-postfakturadress: 21482619@scan.netvisor.fi
Fakturor skickas till tjänsten som e-postbilagor i e-post och fakturabilagor måste vara i samma fil som själva fakturan.Fakturor skickas till tjänsten som e-postbilagor i e-post och fakturabilagor måste vara i samma fil som själva fakturan.

Mottagande av fakturor per post till skanningstjänsten

Temacon Finland Oy
21482619
PL 100
80020 Kollektor Scan
Adressinformationen måste vara fullständig på både fakturan och kuvertet för att fakturan ska kunna vidarebefordras snabbt och pålitligt till mottagaren.