Installationer av industriell utrustning

Framgången med installationer av industriutrustning kräver ett nära samarbete mellan konstruktörer, installatörer, ingenjörer och driftpersonal. Korrekt och effektivt genomförda installationer förbättrar effektiviteten, säkerheten och tillförlitligheten i produktionen och minskar varaktigheten av produktionsstopp.

Våra tjänster för installationer av industriutrustning

Vi installerar dessa enheter
 • Kylskåp
 • Pumps 
 • Värmeväxlare
 • Reaktorer
 • Behållare
 • Tryckutrustning
 • Annan processutrustning
 • Utrustning för avfallsbehandling
 • Produktionslinjer 
 • Målningslinjer
 • Transportlinjer
Vi är också verksamma inom sjöfartsindustrin och erbjuder olika utrustnings- och modulinstallationer och sammansättningar. Med hjälp av den moderna 3D-mjukvara vi använder kan installationerna genomföras konkurrenskraftigt.

ERFARENHET

Vår personal har många års erfarenhet av att arbeta i olika industriella miljöer.

UTRUSTNING

Vi använder vår egen HIAB-utrustning för underhållsarbeten och vid behov även annan lyftutrustning.

INTERNATIONALISERING

Vi erbjuder installationer av industriutrustning både i Finland och internationellt.

Svetsarbete och kvalitetskontroll

Temacos svetscertifikat underhålls i KEMPPI Weldeye digitala system, vilket garanterar att certifikaten alltid är giltiga och uppdaterade. Temacon har en egen WPS för svetsarbeten på installationsplatser.

Omfattande och alltid kalibrerad spännutrustning

Vårt företag använder ett stort antal olika bult- och skarvdragningsutrustningar för åtdragning av skruvförband. Maskinerna tillverkas av världens ledande leverantörer och är alltid kalibrerade enheter.