Mekanisk montering

Tjänster

+ MEKANISK MONTERING FÖR INDUSTRIN
+ MONTERING AV RÖKGASKANALER FÖR KRAFTVERK
+ MONTERING AV STÅLKONSTRUKTIONER FÖR RÖRBROAR OCH LEDNINGSSTÖD
+ OLIKA UNDERHÅLLS- OCH MODERNISERINGSARBETEN FÖR INDUSTRIANLÄGGNINGAR
+ ENHETS- OCH MASKINMONTERINGAR
+ MONTERING AV TRANSPORTÖRER
+ MONTERING AV PRODUKTIONSLINJER
+ SVETSNINGSARBETEN
+ MONTERINGSARBETEN SOM KRÄVER SPECIALLYFT

Svetsningsarbeten och kvalitetskontroll

Temacos svetscertifikat upprätthålls i det digitala KEMPPI Weldeye-systemet, vilket garanterar att certifikaten alltid är giltiga och uppdaterade. Temacon har egna WPS:ar för svetsarbeten på monteringsplatser.

Förverkligade objekt