Transportör installationer

Installationstjänster för transportörer

Genom oss kan du få en konkurrenskraftig installation för olika transportörer.
Utrustningen vi installerar
  • Bandtransportörer
  • Skruvtransportörer
  • Kedja transportörer
  • Transportbandslinjer
  • Pneumatiska transportörer
Typiska användningsområden
  • Kraftverk 
  • Avfallsbehandlingsstationer
  • Tillverkningsindustrin
  • Gruvindustri

ERFARENHET

Vår personal har många års erfarenhet av att arbeta i olika industriella miljöer.

UTRUSTNING

Vi använder vår egen HIAB-utrustning för underhållsarbeten och vid behov även annan lyftutrustning.

INTERNATIONALISERING

Vi utför transportbandsinstallationer både i Finland och internationellt.

Svetsarbete och kvalitetskontroll

Temacos svetscertifikat underhålls i KEMPPI Weldeye digitala system, vilket garanterar att certifikaten alltid är giltiga och uppdaterade. Temacon har en egen WPS för svetsarbeten på installationsplatser.

Omfattande och alltid kalibrerad spännutrustning

Vårt företag använder ett stort antal olika bult- och skarvdragningsutrustningar för åtdragning av skruvförband. Maskinerna tillverkas av världens ledande leverantörer och är alltid kalibrerade enheter.