Industriunderhåll

Industriellt underhåll är en kritisk del för att säkerställa effektiviteten och tillförlitligheten i produktionsprocesserna. Väl genomfört underhåll minskar produktionsavbrott i industrin, förlänger livslängden på maskiner och utrustning och förbättrar arbetssäkerheten.

Vår industriunderhållstjänst

Förebyggande underhåll

Vi erbjuder andra förebyggande underhållstjänster som utförs för att säkerställa en oavbruten produktion.

Driftstopp

Vi utför driftstopp effektivt och försöker se till att alla nödvändiga underhållsprocedurer och reparationer görs på en gång. Vi hjälper även till med schemaläggning och planering av underhållsstopp.

Korrigerande underhåll och jourservice

Vårt mål med korrigerande underhåll är att återställa en trasig maskin eller enhet till funktionsdugligt skick så snabbt som möjligt. Om möjligt har vi även jour för produktionskritiska underhållsbehov som uppstår oväntat.

ERFARENHET

Vår personal har många års erfarenhet av att arbeta i olika industriella miljöer.

UTRUSTNING

Vi använder vår egen HIAB-utrustning för underhållsarbeten och vid behov även annan lyftutrustning.

INTERNATIONALISERING

Vi erbjuder industriunderhållstjänster både i Finland och internationellt.

Svetsarbete och kvalitetskontroll

Temacos svetscertifikat underhålls i KEMPPI Weldeye digitala system, vilket garanterar att certifikaten alltid är giltiga och uppdaterade. Temacon har en egen WPS för svetsarbeten på installationsplatser.

Omfattande och alltid kalibrerad spännutrustning

Vårt företag använder ett stort antal olika bult- och skarvdragningsutrustningar för åtdragning av skruvförband. Maskinerna tillverkas av världens ledande leverantörer och är alltid kalibrerade enheter.