Mekaaniset asennukset

Palvelumme

+ Teollisuuden mekaaniset asennukset 
+ voimalaitosten savukaasukanavien asennustyöt
+ Putkisiltojen / linjojen tukien ja teräsrakenteiden asennustyöt
+ teollisuuslaitosten erilaiset huolto ja modernisointi työt
+ laite sekä koneasennukset
+ kuljetin asennukset
+ tuotantolinjojen asennukset
+ Hitsaustyöt
+ erikoisnostoja vaativat asennustyöt

Hitsaustyöt ja laadunvalvonta

Temacon hitsaussertifikaatteja ylläpidetään KEMPPI Weldeye digitaalisessa järjestelmässä, joka takaa, että sertifikaatit ovat aina voimassa ja päivitetty. Temaconilla on omat WPS:t asennustyömailla tapahtuviin hitsaustöihin

Toteuttamiamme kohteita